نمادها

ای نماد و نماد الکترونیکی

دامین سرا دارای نماد اعتماد از وزارت صنعت و معدن و نشان ملی ثبت (وزارت ارشاد جمهوری اسلامی ایران) بوده و کلیه فعالیت‌های این مجموعه مورد تایید سازمان‌های مربوطه بوده و این نماد ها نشانگر احراز هویت این مجموعه می‌باشد.

با کلیک بر روی تصاویر زیر میتوانید صحت ای‌نماد رو بررسی نمایید.