دامنه های تبلیغاتی
نام دامنه توضیحات قیمت اطلاعات تکمیلی
alldoctors.ir

دامنه ای مناسب برای دایرکتوری دکتر های ایران
مناسب برای جمع آوری اطلاعات و تبلیغات هدفمند پزشکان بر اساس تخصص

50.000 تومان
توضیحات دامنه
adsman.ir

تبلیغ چی،دامنه مناسب برای سایت های آگهی و نیازمندی
دامنه ای مناسب برای سایت دایرکتوری مشاغل،تبلیغات هدفمند اینترنتی

200.000 تومان
توضیحات دامنه
adsland.ir

 

سرزمین آگهی،دامنه ای مناسب برای سایت های آگهی،نیازمندی
دامنه مناسب برای دایرکتوری مشاغل،تبلیغات اینترنتی و هدفمند

 

واگذار شد با مبلغ 200.000 تومان
توضیحات دامنه
adscity.ir

شهرآگهی، دامنه مناسب برای سایت آگهی و نیازمندی
دامنه ای حرفه ای و پرمعنا برای دایرکتوری مشاغل و تبلیغات هدفمند

200.000 تومان
توضیحات دامنه
adsbook.ir

کتاب آگهی دامنه ای مناسب برای سایت های آگهی و نیازمندی
دامنه حرفه ای برای دایرکتوری مشاغل

200.000 تومان
توضیحات دامنه
۲ta2ta.ir

 

۲تا۲تا
دامنه مناسب برای سایت های فروش کالا با تخفیف
دامنه مناسب برای سایت های تخفیف
دامنه مناسب برای فروش کالا

 

واگذار شد با مبلغ 50.000 تومان
توضیحات دامنه